U POTRAZI ZA FRANKOPANSKIM POSJEDIMA

Video

UPOZNAJTE NEKE OD FRANKOPANSKIH POSJEDA

Ranko Starac o prvoj utvrdi knezova krčkih Frankopana, Gradec 

Ranko Starac o Fortičini u blizini Omišlja 

Nino Novak o Omišlju

Matija Makarun o Vrbniku 

Ranko Starac o starom gradu Bakru 

U potrazi za selom sv.Martin, u blizini Omišlja 

Rekonstrukcija pretpostavljenog izgleda prve frankopanske utvrde Gradec, autor Tomislav Martinović 

Rekonstrukcija pretpostavljenog izgleda utvrde Grižane, autor Tomislav Martinović 

Rekonstrukcija pretpostavljenog izgleda grada Senja, autor Tomislav Martinović 

Rekonstrukcija pretpostavljenog izgleda pavlinskog samostana sv.Nikola u Gvozdu, autor Tomislav Martinović